Zorg en Welzijn EduLife

Je zoekt goede zorg?

 • Begeleiding kinderen en jongeren
 • Naschoolse opvang
 • Weekendopvang

Zorg voor jongeren

De zorg voor kinderen en jongeren met een beperking of autisme, is méér dan opvang.

Dagbesteding voor volwassenen

Edulife verzorgt op vier locaties in en rond Amsterdam dagbesteding.
Voor mantelzorgers hebben we het concept respijtzorg ontwikkeld.

 • Dagbesteding
 • Respijtzorg
 • Ondersteuning
 • Begeleiding
 • Bijzondere zorgvraag
 • Respijtzorg
 • Dagopvang
 • Begeleiding
 • Begeleide vakantie

Zorg voor jongeren

De zorg voor kinderen en jongeren met een beperking of autisme, is méér dan opvang.

Dagbesteding voor volwassenen

Edulife verzorgt op vier locaties in en rond Amsterdam dagbesteding.
Voor mantelzorgers hebben we het concept respijtzorg ontwikkeld.

Zorg voor ouderen

De zorg voor ouderen bestaat uit begeleiding, verzorging, dagbesteding en respijtzorg.

Ondersteuning voor gezinnen

We ondersteunen volwassenen en gezinnen als er moeilijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een bijzondere zorgvraag.