Zorg en Welzijn EduLife

Je zoekt goede zorg?

Edulife organiseert en levert opvang en zorg. Voor jongeren met een handicap of special needs organiseren we weekendopvang en dagopvang. 
Ouders coachen en ondersteunen we we bij hun specifieke problemen bij de opvoeding.
Voor Volwassen met een GGZ indicatie, bieden we dagbesteding en respijtzorg.
Ouderen helpen we met directe zorg, dagbesteding, thuiszorg en respijtzorg.

Ontstaan

Edulife is in 2005 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen ouders en begeleiders van jongeren uit het speciaal onderwijs. Ouders van deze jongeren hadden behoefte aan weekendopvang en na schoolse opvang voor hun kinderen. Maar het aanbod en de keuzes voor deze vormen van opvang waren beperkt. Het bieden van weekendopvang was onze eerste activiteit. Vanuit dit innovatieve samenwerkingsverband zijn we inmiddels doorgegroeid naar een professionele zorgorganisatie.

Ontwikkeling

In de afgelopen tien jaar heeft Edulife zich actief ingezet om de activiteiten op het gebied van opvang en ondersteuning verder uit te breiden. Het aanbod van de activiteiten is nog steeds groeiende. Naast het begeleiden van jongeren bieden we nu ook professionele ondersteuning  aan  gezinnen, bijvoorbeeld met opvoeding ondersteuning. Onze ouderenzorg richt zich op de nieuwe zorg, die voor een groot deel thuis zal gaan plaatsvinden.

Nu

Inmiddels zijn we gecertificeerd door (KIWA) en is de officiële AWBZ erkenning behaald. Ook hebben we de status van erkend leerbedrijf. Ondanks groei van de organisatie zijn de communicatielijnen kort gebleven, zonder overbodige tussenlagen. Wij vinden persoonlijk contact en moderne hulpmiddelen belangrijk. Daarom hebben ouders en/of zorgers altijd online inzage in de rapportages en het ondersteuningsplan. Voor volwassenen en ouderen met een GGZ indicatie zijn er vier nieuwe vormen van dagbesteding opgezet in Purmerend, Volendam, Amsterdam en Monnickendam.

Toekomst

In de nabije toekomst groeien we mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Ouderen kunnen langer thuis blijven wonen en moeten daarbij worden ondersteund. De groep jongeren die het net niet redden in de maatschappij heeft behoefte aan een veilige woonomgeving met coaching. 

Onze missie

Edu-life biedt ondersteuning en verzorging op maat aan mensen met een beperking of aandoening, zodat zij in staat zijn hun eigen leven te leiden en mee kunnen doen in de samenleving. 

Edulife zet zich in voor Zorg en Welzijn in

onder meer Amsterdam, Amstelveen, Purmerend, Volendam, Zaandam, Alkmaar, Castricum, Diemen, Wormerveer, Beemster, Uitgeest, Zaandijk, Landsmeer, Oostzaan.

KIWA Keurmerk voor Zorg en Welzijn
Erkend door AWBZ voor Zorg en Welzijn
Erkend door AWBZ voor Zorg en Welzijn
Erkend door Calibris voor Zorg en Welzijn
Erkend door CIBG Minsterie VWS voor Zorg en Welzijn

 

© Edulife | KvK Edulife: 37144443 KvK Edulife Jeugd: 37140140 | Disclaimer, voorwaarden en privacy | Website design & build: ViBiS

 

 

Voor ouderen & gezinnen mail je naar:

eva@edulife.nl

Voor jeugd mail je naar:

stef@edulife.nl