Zorg en Welzijn EduLife

Je zoekt goede zorg?

Klachten

Inleiding

Edulife streeft naar tevredenheid, zowel in de zorg als in de aandacht voor (betrokkenen rondom) de cliënt. Transparantie en openheid in onze werkzaamheden staat hierbij centraal. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe en waarom werkzaamheden verricht zijn. Toch kan het voorkomen dat het optreden van Edulife en/of zijn medewerkers aanleiding geeft tot klachten. 

Edulife neemt klachten zeer serieus en na beoordeling van de klacht volgen er indien nodig verbeteringen. Klachten vragen om een zorgvuldige afhandeling, waarbij zowel aan klager als aan betrokkene recht wordt gedaan.

Mogelijkheden

Indien Edulife bij het vervullen van haar taken onbegrip of ontevredenheid teweeg brengt bij cliënten, naasten van cliënten, nabestaanden en/of andere personen, zal Edulife zich naar vermogen inspannen om herstel van goede verhoudingen tot stand te brengen.

Er zijn meerdere mogelijkheden om een klacht kenbaar te maken, waarbij het aan de klager is welke keuze hij/zij maakt.

Download hier onze klachtenreglement.

Edulife zet zich in voor Zorg en Welzijn in

onder meer Amsterdam, Amstelveen, Purmerend, Volendam, Zaandam, Alkmaar, Castricum, Diemen, Wormerveer, Beemster, Uitgeest, Zaandijk, Landsmeer, Oostzaan.

KIWA Keurmerk voor Zorg en Welzijn
Erkend door AWBZ voor Zorg en Welzijn
Erkend door AWBZ voor Zorg en Welzijn
Erkend door Calibris voor Zorg en Welzijn
Erkend door CIBG Minsterie VWS voor Zorg en Welzijn

 

© Edulife | KvK Edulife: 37144443 KvK Edulife Jeugd: 37140140 | Disclaimer, voorwaarden en privacy | Website design & build: ViBiS

 

 

Voor ouderen & gezinnen mail je naar:

eva@edulife.nl

Voor jeugd mail je naar:

stef@edulife.nl